Produkter

Adresse

Meisingsetvegen 440

6628 Meisingset

Produkter


POROAUTOMATER

Poro Fôringsautomater har bevist seg selv gjennom flere 30års bruk på værharde lokaliteter, denne typen innfestning mot merd gir en konstant avstand mellom merd og flåte.


Ved kjøp av Poro Fôringsautomat velger en først ønsket størrelse på silo,
1700 liter, 4000 liter eller 6000 liter.


Deretter velger en type utmater en ønsker EX eller MW.
Så er det bare å velge type styring, Poromatic eller Poromatic IR (med IR
håndterminal).


Poro sine fôringsautomater har bevist sin robuste konstruksjon gjennom
flere tiårs bruk i arktiske farvann, der de daglig blir satt på prøve av
naturkreftene.


Desto lengre Nord en kommer, desto mere populære har disse
automatene vært.


En kan skille Poro automaten utmatingssystem i to på oppbyggingsmåte,
den ene typen utmater som kalles EX drives på 24VDC, og trenger derav
ikke landstrøm for å brukes.
Her er det en fôrskrue som skrur fôret frem, og en «myk» gummiskovel
som kaster fôret ut i merden i en V-form (opptil 20m spreder lengde).


Den andre typen utmater er en børsteløs vifte på som blåser fôret
ut i en V-form, derav kalles den for MW (MiniWind).


Poromatic styringen har bevist seg selv gjennom like mange år som selve
automatene, styrekorte er levert i to varianter der den ene opereres ved å
bruke trykk knapper på displayet for å sette inn foringsparameterne,
denne er lett å sette seg inn i å bruke.
Den andre varianten Poromatic IR gir en mulighet for å sette opp et mere
avansert fôringsregime ved bruk av tabeller, profiler, tilvekst og
måltidsfôring.
På IR varianten kan en bruke 10 forskjellige nivå på kompleksiteten, så
også denne kan settes opp fr et helt enkelt til avansert fôringsregime for
de mer avanserte.
Disse parameterne programmeres på en IR håndterminal og sendes til
automaten vi håndterminalen når en er i umiddelbar nærhet av
automaten.
Ta kontakt med MK-TECH AS for mere utfyllende teknisk informasjon, delekatalog eller
pristilbud på Poro fôringsautomater.


Poro sjø


Sollid konstruksjon med skånsom fôrbehandling. Fôret blir spredt med luft,  utkasterblad i gummi eller børste.
Poro land


Utprøvet teknologi som har vist seg å fungere år etter år. Kan tilpasses mange forskjellige styringer.


Silostørrelser:


EX06:  

  • 5 , 35 or 150 liter


EX12:

  • 35, 150 or 360 liter


Finn oss

MK-Tech AS

Meisingsetvegen 440

6628 Meisingset


+47 906 79 588 KNUT GRIMSTAD

+47 909 18 220 MORTEN HEGGELUND

post@mk-tech.no

Hurtiglenker