PORO SJØ

Poroautomater til sjø er laget i aluminium eller plast. 1700 liters siloen er laget i plast eller aluminium. 4000 og 6000 liters siloen er bare tilgjengelig i aluminium.

Fôringsmekanisme

Fôret distribueres av luftvifte eller med utkastermekanisme av gummi eller børste: MiniWind er utstyrt med en vifte som sprer fôret. Kapasitet: 300 g / s (1080kg / time). Automaten distribuerer fôret 20 meter, avhengig av fôrstørrelse. Gjelder for alle silotyper.

Exacty 12 - 412 er utstyrt med en spredningsenhet hvor et blad kaster fôret. Den kan håndtere fôrstørrelser fra 2 - 13 mm. Fôret transporteres fra beholderen til spredningsenheten med en skrue som kaster fôret 20 meter. Spredningsavstand er justerbar.

EX 12-412 har 3 typer spredningsmuligheter: medium eller myk gummi eller en børste for mindre fôr.

Styring:
Alle matere kan styres av Poros elektronisk kontroller.
Poromatic IR bruker en bærbar håndterminal. Fôringen er forhåndsprogrammert og overføres trådløst til styreenheten.
Følgende parametre er tilgjengelige: appetitt, akkumulert fôring av antall fisk, gjennomsnittlig vekt, total biomasse, vekstfaktor og fôringsfaktor. Måltidsmating er også mulig. Parametrene kan også programmeres / byttes ved bruk av Porom PC-programvaren, og overfører disse til håndterminalen via IR.

Poromatic er en forenklet versjon av Poromatic IR, uten trådløs kommunikasjon og mange fôringsalternativer. Materen styres ved hjelp av tastaturet på kontrollboksen. To start- og stoppintervaller per dag er tilgjengelige.

Ved kjøp av Poro Fôringsautomat velger en først ønsket størrelse på silo, 1700 liter, 4000 liter eller 6000 liter. Deretter velger en type utmater en ønsker EX eller MW.
Så er det bare å velge type styring, Poromatic eller Poromatic IR (med IR håndterminal).

Poro sine fôringsautomater har bevist sin robuste konstruksjon gjennom flere tiårs bruk i arktiske farvann, der de daglig blir satt på prøve av naturkreftene. Desto lengre Nord en kommer, desto mere populære har disse automatene vært.

En kan skille Poro automaten utmatingssystem i to på oppbyggingsmåte, den ene typen utmater som kalles EX drives på 24VDC, og trenger derav ikke landstrøm for å brukes. Her er det en fôrskrue som skrur fôret frem, og en «myk» gummiskovel som kaster fôret ut i merden i en V-form (opptil 20m spreder lengde).

Den andre typen utmater er en børsteløs vifte på som blåser fôret ut i en V-form, derav kalles den for MW (MiniWind).

Poromatic styringen har bevist seg selv gjennom like mange år som selve automatene, styrekorte er levert i to varianter der den ene opereres ved å bruke trykk knapper på displayet for å sette inn foringsparameterne,  denne er lett å sette seg inn i å bruke.
Den andre varianten Poromatic IR gir en mulighet for å sette opp et mere avansert fôringsregime ved bruk av tabeller, profiler, tilvekst og måltidsfôring.

På IR varianten kan en bruke 10 forskjellige nivå på kompleksiteten, så også denne kan settes opp fr et helt enkelt til avansert fôringsregime for de mer avanserte. Disse parameterne programmeres på en IR håndterminal og sendes til automaten vi håndterminalen når en er i umiddelbar nærhet av automaten.

Ta kontakt med MK-TECH AS for mere utfyllende teknisk informasjon, delekatalog eller pristilbud på Poro fôringsautomater.