MK-Tech utvikler og markedsfører særlig automater og styresystemer til fôring av oppdrettsfisk. Vår hovedvirksomhet er tilpassing og levering av Poro Automater.

Vi har bred kunnskap og erfaring med drift av oppdrettsanlegg innenfor en rekke områder, som fôring, logging og kontroll, avlusning og oksygentilsetting.

Vi driver egen fabrikasjon og montasje av utstyr og tester alle leveranser på forhånd. Vi samarbeider tett med våre kunder når det gjelder produktutvikling og innovasjon, og kunden står i sentrum med tett oppfølging over tid.

Vi tar på oss oppdrag i forbindelse med konstruksjon og bygging av skap, loggesystemer, mekaniske og elektromekaniske løsninger til en rekke bransjer.

Bedriftens styrke ligger foruten i en solid kompetanse og brukerforståelse, innenfor det å utvikle robuste og driftsvennlige løsninger. Vår kjernekompetanse ligger innenfor de mekaniske og elektroniske fagfelt.

MK-Tech ble grunnlagt av Morten Heggelund og Knut Grimstad i 2018. Begge grunnleggerne har mer enn 15 års erfaring med å utvikle produkter til fiskeoppdrett.