Vanndrevet undervannsfôring

MK-Tech presenterer en ny innovativ løsning for undervannsfôring av fisk, designet for å optimalisere fôringsprosesser, miljøhensyn og energieffektivitet i sjøanlegg. Systemet kan leveres komplett med nye Poro-automater, eller vi tilbyr også tilpasninger for å oppgradere dine eksisterende automater. Systemet kan tilpasses andre merker og typer automater. Systemet inkluderer et slangesett med vår unike seksarmede "blekksprut"-spreder,...

Stor ordre til villaks

Ljusne Fiskodling produserer laks for utsetting i Ljusnan, en elv som går ut i Østersjøen. Utsetting av laks i Ljusnan foretas av Fortum Sverige som et avbøtende tiltak for ulemper i forbindelse med utbygging av vannkraft. Fortum Sverige og Ljusne Fiskodling har i denne forbindelse bestilt 91 Poro fôringsautomater med tilhørende styringsopplegg fra firma MK-Tech...

Automater til genbank

Haukvik Genbank har gått til innkjøp av Poro fôringsautomater i oppveksthallen for stamfisk. Haukvik Genbank har stamfisk fra 12 elver rundt omkring i Norge og er avhengig av driftssikre fôringsautomater for å på best mulig måte ta vare på fremtidige generasjoner av stamfisk. Vi har Poroautomater både ute og innendørs sier Bjørg Karlsnes fra Haukvik...

Scroll to top