Ljusne Fiskodling produserer laks for utsetting i Ljusnan, en elv som går ut i Østersjøen. Utsetting av laks i Ljusnan foretas av Fortum Sverige som et avbøtende tiltak for ulemper i forbindelse med utbygging av vannkraft.

Fortum Sverige og Ljusne Fiskodling har i denne forbindelse bestilt 91 Poro fôringsautomater med tilhørende styringsopplegg fra firma MK-Tech på Meisingset. Styringen av automatene vil foregår gjennom såkalt Profinet, en kommunikasjonsmåte som er en åpen industristandard som enkelt lar seg integrere i PC gjennom ethernet kabel.

– Valget av leverandør var enkelt da vi har hatt et godt samarbeid gjennom mange år med både Knut og Morten i MK-Tech, sier Ulf Larsson og Peter Østling ved Ljusne fiskodling.

Det skal bygges 10 skap som alle kommuniserer til PC gjennom Profinet gjennom bare en kabel gjennom alle skap. I hvert skap legges de også inn manuell timer som trer inn dersom PC skulle falle ut. Hele systemet med alle komponenter bygges fra grunnen av i Norge. Ordren er på godt over en mill. NOK.

– For oss er dette en stor ordre, og vi erfarer at nettopp at vi skreddersyr alt og at vi satser på åpne industristandarder blir satt pris på, sier Knut Grimstad hos MK-Tech.

Scroll to top