Haukvik Genbank har gått til innkjøp av Poro fôringsautomater i oppveksthallen for stamfisk. Haukvik Genbank har stamfisk fra 12 elver rundt omkring i Norge og er avhengig av driftssikre fôringsautomater for å på best mulig måte ta vare på fremtidige generasjoner av stamfisk. Vi har Poroautomater både ute og innendørs sier Bjørg Karlsnes fra Haukvik Genbank på Vinjeøra.

Scroll to top